Vzdělávací programy SUPŠ

Studium je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou. Škola nemá vlastní jídelnu ani ubytovací zařízení pro žáky. Studijní oddělení školy poskytne přijatým uchazečům kontaktní adresy internátů. Žáci se mohou stravovat v blízké ZŠ. V budově školy je otevřen bufet s občerstvením. Každoročně je pro žáky pořádán jednotýdenní pobyt v zahraničí spojený s kursem kreslení a malování v plenéru, který si žáci hradí. Ve škole se vyučuje anglický a německý jazyk. Škola je zapojena do několika projektů mezinárodní spolupráce s krátkodobými výměnami studentů. Škola nemá bezbariérový přístup.

Střední uměleckoprůmyslová škola nabízí osm vzdělávacích programů:

 

Představení oborů SUPŠ vedoucími jednotlivých oddělení: