Podmínky přijetí ke vzdělávání v SUPŠ

Ředitel školy vyhlašuje:

Formuláře přihlášek:

Více informací a další přihlášky ke stažení viz cermat.cz.

POZOR!
Přihláška obsahuje dvě strany. Bez vyplněné druhé strany nelze přihlášku přijmout. Přihláška může být vyplněna strojově i rukou, vytištěná černobíle či barevně, oboustranně.

Škola je státní, zapsaná v rejstříku MŠMT. Studium na střední škole je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou.