Výroba masopustních masek na oboru Scénografie

Již i žáci prvního ročníku oboru Scénografie se podíleli na výrobě masopustních masek. Samozřejmě ovšem nejenom oni :)