Svět hraček: 90. výročí založení SUPŠ

V oborovém časopise Svět hraček 4/2011 vyšel další z článků věnovaných 90. výročí založení pražské střední uměleckoprůmyslové školy, hodnotící úspěchy školy v průběhu historie.