Ve čtvrtek 26. 1. 2023 v 8 h. vyrazily dva autobusy plné žáků z oborů Design herních předmětů, Scénografie a Tvorba nábytku a interiéru s pedagogickým doprovodem do Drážďan.

Jako první navštívili interaktivní výstavu Imaginárium v Staatliche Kunstsammlungen Dresden, která se nachází v Japonském paláci. Výstava představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků, které kolem sebe sdružuje Matěj Forman. 

Asi po hodině se celá skupina přesunula na druhý břeh Labe do Drážďanského Zwingeru. Po důkladné prohlídce sbírek obrazárny Starých mistrů někteří vyrazili navštívit Matematicko-fyzikální salón, jiní historické centrum nebo i McDonald’s.

K večeru se všech 105 účastníků zájezdu vrátilo v pořádku do Prahy.


X