V rámci projektu Erasmus+ se v loňském roce opět vypravilo několik žáků do zahraničí. Ovšem tentokrát ne do škol, jako tomu bylo doposud, ale rovnou do firem – kde se žáci zapojili do pracovního procesu. S čím se setkali a jak si poradili, popisují níže.

Anna – byla ve firmě Cuepress, která se věnuje vydávání knih s divadelní tematikou. Požadovala práci, která se týkala úpravy prostoru (kanceláře), kreslení a následných grafických úprav kresby. Zadání byla tedy dvě. Prvním úkolem bylo namalovat logo firmy na stěnu kanceláře a popřemýšlet o jejím uspořádání. Tím druhým bylo překreslit portréty 324 autorů (pouze černou linkou), které nakladatelství vydává a následně je převést do grafické podoby, kterou budou moci použít např. na internetových stránkách. Anna byla opravdu spokojená, práce jí bavila a zaměstnanci k ní přistupovali velmi přátelsky. Majitel nakladatelství, Mattia Vissani, stážisty zároveň naučil některé italské zvyklosti, přiblížil jim italskou kulturu a provedl je po pár památkách. Celou stáž hodnotí pozitivně a jako velmi přínosnou.

Tereza – na obrázku jsou skici k zakázce na nové logo pro společnost Pometon, která se zabývá výrobou energie z obnovitelných zdrojů, přesněji z železného prachu. Skici dělala v ruce, ostatně jako všechno, co bylo alespoň trochu možné. Výsledný tvar a vizualizaci loga potom dělala v programu AutoCAD.

Pracovala ve firmě CuePress (nakladatelství prodávající publikace, teoretické a historické spisy o divadle) ve městě Imola. Náplní její práce byly hlavně ilustrace/portréty autorů, jejichž knihy jsou Cuepressem publikovány. Také ale malovala mural-art loga Cuepressu do jejich nové kanceláře, kterou zařizovali v Bologni.

Velkou částí její práce byla klasická kresba a malba. K následné úpravě ilustrace využívala programy Krita a Photoshop.

Největším problémem pro ní byl asi fakt, že není studentkou grafického oboru a nevlastní licenci k programu Photoshop.

Josef – co se prvního obrázku týče, jedná se o návrhy na plakáty pro organizaci Mindchangers, která se zabývá globálními tématy jako je migrace, globální oteplování, atd.. Pořádá různé diskuze a projekty a tím se snaží změnit postoj společnosti k těmto tématům a začít je řešit. Protože se jednalo o práci mimo jeho obor a nebyl úplně schopný pracovat v programech jako jsou Photoshop nebo Illustrator, musel si poradit jinak. Je si ale jistý, že bychom nepoznali že 90 procent všech grafických prací bylo uděláno v programu PowerPoint a těch zbylých 10 procent v programu podobnému Malování.

Olívia – pracovala v kulturním centru v Ravenně, které vedla spisovatelka a profesorka Alessandra Maltoni. Spolu s ní tam byli ještě dva studenti z Belgie a dvě studentky z Itálie. Náplní její práce bylo vytvářet plakáty v online programu, který se nazývá Canva. Plakáty pak byly zveřejněné na facebookových stránkách centra. Týkaly se například jazykových kurzů, propagace knih nebo také autogramiády. Denně kvůli své krátké pracovní době byla schopna zhotovit přibližně dva nebo tři. Kromě toho jeden den v centru doučovala angličtinu pro děti. Kdyby měla říci, co pro ní bylo náročné, byla by to asi hned ze začátku spolupráce s neznámými studenty, se kterými pracovala v týmu a řešila různá zadání. To se ale po pár dnech zlepšilo a pak už neměla pocit, že by docházelo k nějakým nedorozuměním. Celkově stáž hodnotí pozitivně a je vděčná za tuto příležitost.

Kateřina – pracovala v Cosascuola Music Academy, kde dělala propagační grafiku, ze které měla základní znalosti.
Jednu práci, kterou dělala tak průběžně celé tři týdny, je plakát na Forum Live Jazz. Pracovala v CorelDraw. Dostala už hotový plakát a měla ho předělat tak, aby byl aktuální. Různá loga a termíny dostávala postupně, proto to trvalo tak dlouho. Jedinou komplikací byla kvalita log, které pak předváděla do vektorové podoby. Nakonec jediné, co nechala z podoby původního plakátu, je tmavá plocha a hlavní logo akce.

Jako druhé zadání dostala udělat logo pro jejich mladý orchestr Forum Livii Orchestra (Forum Livii znamená ve starém překladu Forli). Udělala několik různých variant a nakonec vybrali tento návrh, kde zakomponovala různé nástroje např. piano, housle, kytaru, trumpetu nebo saxofon. Logo je zbarvené do školních barev (červená a černá) a žluté jsou většinou nástroje, kromě piana. To není vše, co tam dělala. Jsou to jen 2 grafiky, které oni nakonec využili.

Je ráda za zkušenost, i když se některé věci učila na místě z internetu.

Komunikace ohledně všeho byla trochu zmatená, ale nakonec vše dobře  dopadlo.

Nadále se školou spolupracuje i po návratu.

Jan – dělal návrhy na potisk tašek, triček a reklamních předmětů. Také dělal nějaké samolepky, na konci měl stříhat propagační video. To už se ale nestihlo. Celkově: grafická práce, práce na počítači, programy: Adobe, který na oboru nepoužívají. Nejcennější zkušenost: práce s klientem podle jeho představ.

Charakter firmy: něco jako český rohlík. Mladý příjemný kolektiv.

 

Kam dál? Více o zahraničních stážích.

X