V letošním roce úspěšně zakončilo absolutoriem 5 studentek Vyšší odbornou školu na oboru Malba a přidružené techniky.

Nižší počet absolventek však dal vzniknout naprosto nestandardnímu počtu obrazů. Vznikly rozsáhlé cykly obrazů, které navíc mají vysokou výpovědní hodnotu a vyjadřují malířským způsobem názory a životní postoje svých tvůrkyň.

Obrazy jsou vystaveny v galerii školy (Lída Staňková, Berenika Jakoubková), na chodbě ke galerii (Tereza Vávrová) a v učebně č.9 (Monika Šírová a Kristýna Peterová).

Obrazy i autorky byly představeny veřejnosti a budou k vidění ještě na závěrečné výstavě školy od 27.6 do 29.6. 2022 od 10 do 18 hodin.

Autorkám i obrazům přeji další úspěchy!

Miluše Poupětová, vedoucí oboru Malba a přidružené techniky.


X