Výstava „Je mi sto let“ je oslavou kontinuální existence pražské uměleckoprůmyslové školy – „Žižkárny“ (založena roku 1921, více o historii školy zde). Jejím cílem je ukázat rozmanitost všech zde právě existujících oborů, a to jak na dílech vzniklých v průběhu studia, tak na následné tvorbě jejích aktivních absolventů. Vždyť hlavním smyslem našeho úsilí není jen vzdělat studenty v oboru, který si ke studiu vybrali, ale především nadchnout je pro rozšiřování a postupné rozeznávání vlastních schopností, posílit jejich zdravou sebedůvěru a spolu s ní i chuť vydat se do různých směrů. Zde vystavené práce absolventů: Františka Skály, Daniela Pitína, Barbory Škorpilové, Reného Šulce, Karla Glogra, Matěje Činčery, Pavla Morávka a Filipa Mirbauera to myslím jasně dokládají.

Matěj Lipavský

Výstava prací žáků, studentů a absolventů školy byla slavnostně zahájena 4. října 2021 v Galerii Toyen.

 

X