V říjnu 2021 jsme oslavili 100 let od založení školy a zároveň jsme oslavili 20leté výročí organizování mobilit v rámci spolupráce s Commenius – Socrates, Leonardo da Vinci a Erasmus+.

Ve školním roce 2021 – 2022 jsme navázali na tradici mobilit našich žáků ve školách ve Francii, Švédsku, Finsku, Německu, Polsku, Velké Británii a Portugalsku spoluprací se Španělskem a Itálií, kde naši žáci po tři týdny pracovali ve firmách zaměřených na užité umění.

X