Jakub Donda vytvořil během září svou druhou odbornou maturitu.

Student malby Jakub Donda měl připravenu pauzu pro kopii fresky od Benozza Gozzoliho z Cappella dei Magi v paláci Medicejských ve Florencii. Protože mu karanténa nedovolila malovat ve škole, namaloval doma naprosto jinou kopii na plátně, se kterou obhájil svoji odbornou maturitní práci.

S počátkem tohoto školního roku jsme se rozhodli přeci jenom zamýšlenou malbu na stěně schodiště školy realizovat, takže od srpna do října Jakub, který už je studentem AVU, chodil pravidelně k nám a zlatil, maloval a cizeloval další část z onoho velkolepého celku kaple Tří králů. Vytvořil tak protiváhu fresce, kterou malovala Marie Horvathová jako maturitu před 5 lety (taktéž studentka AVU).

K výkvětu pozemské elity renesanční Florencie se tak snesli nadpozemsky krásní andělé ze štětce Jakuba Dondy a věříme, že nás budou ještě dlouho ochraňovat a dodávat sílu v každodenním boji s realitou.

Děkujeme.

Miluše Poupětová


X