Letošní praktická část maturitních zkoušek probíhala velmi netradičně – v době mimořádných opatření kvůli koronavirové pandemii byla škola zavřená a žáci tvořili doma. Konzultovali různými formami – jen ne tváří v tvář a nad papírem, jak je to nejefektivnější… nemohli využívat školní dílny, měli nedostatek materiálu. Improvizace byla nezbytná, stejně jako pevná vůle, když si museli sami určit čas na práci. Nejistota panovala nejen kolem hodnocení praktických maturit, ale i kolem maturit jako takových, zdali se vůbec budou konat…

Nakonec vše dopadlo nadmíru dobře: žáci představili velmi zajímavé závěrečné práce, obhájili je před komisí a dokonce proběhla i tradiční výstava, byť v komorním duchu. Dá se říci, že se všichni s mimořádnou situací poprali skvěle a vyšli z ní silnější a lepší 🙂X