Ano, bylo to složité období, plné naprosto nestandardních výukových postupů. Zhodnoceno po úspěšném odmaturování našich studentů: musím přiznat, že nám všem umělcům dalo rozeznít ty nejniternější struny. Jak to myslím? V období, kdy jsme se báli vyjít ven, seděli jsme u počítačů a skicáků daleko více času a naše témata, která byla buď historií daná – Vanitas, nebo inspirovaná domácím prostředím – polštářky, jídlo, moje krajina, nebo prostor pro život – dostaly nové napětí a konotace. Žáci se v domácím prostředí až zavrtali do tématu a zabydleli se v něm natolik, že mnohým velice prospělo, že nemuseli dojíždět do školního ateliéru a dělit svůj čas, a proměnili tak hodiny a hodiny ve skvělé práce. Také kvituji, že mnozí si museli sami dořešit materiálovou a fyzickou stránku díla. Vznikly tak soubory, které jsou jedinečné a dokladují opravdové schopnosti našich žáků a rozhodně budou i nadále trefným vyjádřením doby svého vzniku.

Za obor Užité malby vedoucí oboru Miluše Poupětová.

Julie Kyryljuk z 4.BM představuje svou maturitní práci:

 

Pár obrázků z výstavy maturitních prací:

X