Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
a Střední uměleckoprůmyslová škola, Praha 3 – obor Tvorba pro děti

by Vás rádi pozvali na výstavu — ale to nelze,
takže touto formou jen představení tvorby žáků 1. ročníku
pod pedagogickým vedením Michaely Huffsteter

klauzurní práce: pop-up kniha, klid x neklid

X