Abychom viděli za hranice vnějšího, museli jsme se ponořit dovnitř. Vidět tajemnou kryptu i oslnivé světlo na ochozu kostela sv. Salvátora u Karlova mostu. Vidět Královskou cestu ze střechy lodžie a otevřít poklady liturgických předmětů v sakristii. Pochopit baroko jako sloh plný emocí. I to patří do výuky Dějin výtvarné kultury na naší škole.

Naším průvodcem byl Mgr. M. Staněk, který je ve studentském Salvátoru pastoračním asistentem.

J.S.

X