V rámci projektu „Šablony“ jsme letošního roku pozvali odborníka z praxe, našeho bývalého studenta, MgA. Petra Hampla, malíře, který už řadu let se podílí jak na restaurování a obnově historických mozaik, tak i na výrobě nových mozaik, a to společně s legendou české mozaiky panem Tesařem i samostatně.

Cílem projektu bylo vytvoření mozaiky v areálu školy. Než došlo k realizaci, předcházelo několik společných setkání a plánování a také poznávání celé problematiky a výrazu nejrůznějších mozaik, které nám poskytuje k vidění naše hlavní město. Chodili jsme společně na vycházky Prahou, kde nám Petr Hampl popisoval mozaiky z různých materiálů, včetně popisu skladby kamenů, skel i náročných restaurátorských zásahů a specifik jednotlivých mozaikářských dílen (V. Foerster, M. Foersterová).

Zhlédli jsme tak řadu mozaik od nejstarší – Poslední soud na Zlaté bráně na Pražském Hradě, přes secesní, art decové, Beuronské, socialistické budovatelské a normalizační, postmoderní a až po současnost.

Studenti se tak setkali s realizacemi návrhů takových umělců, jako je Max Švabinský, Karel Svolinský, František Kysela (katedrála sv. Víta), Mikoláš Aleš (Staroměstská radnice), Karel Špillar (Obecní dům), Jan Preisler (Na příkopě), Rudolf Kremlička (pasáž Fénix), J. Šerých (kaple sv. Zdislavy v kostele sv. Jiljí), V. Foerster (kostel P. Marie Sněžné a Emauzský klášter), M. Sladký (metro Dejvická a ČVUT), R. Kolář (Karlovo náměstí), J. Grimm (Skalka),
mozaiky v památníku na Vítkově a další.

V průběhu odborné praxe studenti vytvářeli návrhy pod pedagogickým vedením Josefa Hájka a vytvořili dvě skupiny, které ve finále realizovaly dvě mozaiky na školním dvoře. Po konzultaci s Petrem Hamplem byla vybrána barevná škála kamenů pravých i umělých, vhodných k převedení návrhů do mozaiky. Studenti 2. ročníku si brilantně osvojili jak sekání kamene, tak jeho kladení přímo na lepidlo na předem upravenou zeď. Celou práci provázela dobrá nálada a soustředěná snaživost obou týmů. Výsledek mile překvapil jak pedagogy, tak samotné studenty. Z nových mozaik máme radost a zážitky jsou uchovány.

X