Ve dnech 14. 9. – 17. 9. 2017 se studenti oboru hračka zapojili do programu 27. ročníku festivalu v Jičíně s podtitulem „Český rok aneb tradice tradičně i netradičně“.

Studenti pro děti připravili dílnu, ve které se vyráběly barevné větrníčky. Během festivalu odešlo z dílny i přes velkou nepřízeň počasí nejméně 400 šťastných dětí s větrníčkem v ruce. Dílna měla dobrý ohlas mezi návštěvníky festivalu, ale získala i slovní pochvalu od organizátorů festivalu, kteří se těší, že studenti VOŠUP a SUPŠ povedou dílnu v Jičíně i v příštím roce.
X