Letošní třetí ročník oboru Užitá malba se zúčastnil pod vedením MgA. Tomáše Speváka soutěže pro návrh na oltářní obraz s tematikou sv. Izidora, koncipovaný pro barokní kostel sv. Izidora ve Zlonicích. Duchovní matkou projektu je paní Milena Kozumplíková.

V průběhu května studenti naší školy a Hollarovy školy malovali návrhy, které vyhodnotila odborná komise a dne 15. 6. bylo slavnostní vyhlášení výsledků v prostorách České spořitelny na Vinohradské třídě, kde jsou všechny soutěžní návrhy vystaveny pro veřejnost.

  • Na 1. místě se umístila Marie Hauerová,
  • na 2. místě Rachel Dittrichová,
  • na 3. místě Edgar Mašek,

dále čestná uznání obdrželi Sandra Klimtová, Kristýna Pejřilová a Filip Koukal.

Je to opět krásný úspěch našich malířů a srdečně gratulujeme!

Miluše Poupětová, vedoucí oddělení Užitá malba.


X