Dne 18. května tohoto roku jsme se s potěšením zúčastnili slavnostního vyhlášení vítězů již VI. ročníku soutěže CEMACH se zaměřením na moderní stát Izrael. K našemu milému překvapení jsme získali ta nejlepší umístění v kategorii výtvarné, a to 1. a 2. místo, stejně, jako loňského roku. Loňské vítězství si vychutnala Klára Fojtů (3. ročník) a Petr Dejmek (4. ročník) přímo v Izraeli.

Letos se mohou těšit na cestu:
Filip Koukal – 1.místo (3. ročník malba SUPŠ / ped. T. Spevák) a
Anna Wyrwová – 2. místo (4. ročník malba SUPŠ / ped. M. Poupětová)
za svoje obrazy k danému tématu. Gratulujeme! Gratulaci zaslouží i ostatní oceněné studentky:
Marie Hauerová – 4. místo,
Sandra Klimtová – 6. místo,
Kristýna Pejřilová – 9. místo s věcnými cenami a
Anna Chmelařová – 12. místo, taktéž vystaveno.

Oficiální předání cen se uskutečnilo v prostorách residence velvyslance státu Izrael. Letošní rok je ve znamení vzpomínky na cestu našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka do státu Izrael a započetí dobrých vztahů mezi oběma zeměmi.

Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí státu Izrael a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Soutěž předcházely přednášky a promítání o problematice a úspěších moderních technologií současného Izraele a je výrazným obohacením a nevšedním zdrojem poznání o této zemi.

Za obor Užitá malba VOŠUP a SUPŠ Miluše Poupětová.


X