Projekt už osmým rokem přibližuje veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví každý rok v jiné části Prahy. Každá z 19 účastnických zemí představí v rámci Noci literatury 2014 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v České republice – Světa knihy, tedy ve středu 14. 5. 2014. Noc literatury se odehraje kromě Prahy také na mnohých zastoupeních Českých center v zahraničí a ve spolupráci se Svazem knihovníků ve 23 dalších městech České republiky.

noc-literatury-2014

Čtení proběhne simultánně na všech 20 místech Žižkova od 18.00 do 23.00. Na každém místě čte jiný herec v půlhodinové smyčce svůj úryvek a diváci jednotlivá místa postupně obcházejí; poslední čtení začíná ve 22.30. Místa jsou běžně veřejnosti nedostupná nebo nejsou tradičně spojována s literaturou a jsou situována blízko sebe, aby jich návštěvníci akce stihli za večer navštívit co největší počet.

 

Na VOŠUP a SUPŠ proběhnou dvě čtení, a to:

 

  1. V knihovně VOŠUP a SUPŠ čte Václav Vydra úryvek z románu SKIOS britského spisovatele Michaela Frayna.

    Michael Frayn (*1933) se svým nezaměnitelným satirickým a humoristických rukopisem patří k předním současným anglickým dramatikům a prozaikům. Kariéru začal jako novinář (psal mj. pro Observer nebo Guardian), vedle své původní tvorby se věnuje rovněž překladům ruských klasických děl a je považován za předního překladatele A. P. Čechova. Českým divákům je znám především svými hrami Číňani (1970), Bez roucha (1982) a Kodaň (1998). V českém překladu vyšel rovněž román Po hlavě (2009).

    Na výročním setkání věhlasné Nadace Freda Topplera na řeckém ostrově Skios vrcholí přípravy na příjezd hlavního hosta dr. Normana Wilfreda. Jak se k všeobecnému překvapení ukáže, obávaný dr. Wilfred není žádný suchar, ale pohledný a nadmíru zábavný mladý muž, jehož šarmu zakrátko podlehnou nejen přítomní hosté, ale i půvabná organizátorka zasedání Nikki. Na opačném konci ostrova zatím panuje výbušná atmosféra poté, co Nikkiina přítelkyně Georgie nalezne v pronajaté vile, v níž hodlá strávit týden ve společnosti pohledného a nadmíru zábavného milence, zcela dezorientovaného postaršího akademika, po příletu na ostrov nešťastným řízením osudu připraveného o všechny osobní věci s výjimkou textu přednášky o organizaci vědeckého výzkumu…

  2. V ateliéru dřevořezby VOŠUP a SUPŠ čte Simona Postlerová úryvek z románu MLČENÍ portugalské spisovatelky Teolindy Gersãové.

    Teolinda Gersãová (*1940) se narodila do středostavovské rodiny, v níž vzdělání bylo na prvním místě. Její tety patřily v Portugalsku k prvním ženám s univerzitním vzděláním. Po studiích anglistiky a germanistiky působila tři roky jako lektorka portugalštiny v Berlíně, později přednášela německou literaturu na univerzitě v Lisabonu, od roku 1995 se naplno věnuje své tvorbě. Literárně debutovala v roce 1981 právě románem Mlčení.

    Zdánlivě křehký příběh milostného trojúhelníku vyprávěný z pohledu mladé dívky slouží jako základní osa tenké novely, která se v době svého prvního vydání, v roce 1981, stala literární událostí. Dodnes je označována nejen za klíčový text portugalské ženské literární tvorby 20. století, ale i za mezník portugalské beletrie. Děj se skládá z krátkých nejasně ohraničených příběhů, jež jsou částečně propojené, ačkoliv nikdy docela nesplynou v jeden celek. Kromě příběhu lásky a vzpoury ve dvou různých generacích se autorka věnuje možnostem a limitům komunikace mezi dvěma odlišnými světy – ženami a muži. Promítá je do různých podob chaosu a řádu, emocí a racionality a postupně vyvrací představu o tom, že se tyto dva světy zákonitě musejí míjet.

X