V letošním roce, tak jako v minulých letech, odletěla skupinka 6 studentů na zkušenou na britské ostrovy, přímo do srdce souostroví, a sice do průmyslového města Birminghamu. Druhá skupinka 4 studentů opět zavítala do malého městečka Savonlinna ve Finsku. Obě stáže se konaly v rámci  projektu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a Domu zahraničních služeb, které koordinují vzdělávací programy mezinárodní spolupráce.

zds-naep-logo

Stáže v Birmingham Metropolitan College se účastnily studentky: Zuzana Ullmannová z užité malby, Šárka Vyhnánková z oboru řezbářství a produktového designu, Petra Bastlová a Marie Kordová z výstavního a prostorového designu, Kateřina Krebsová z designu nábytku a interiéru a Eva Šuhájková z designu herních objektů.

Během tří týdenního pobytu (od 1. do 22. března 2014) děvčata měly k dispozici dílny a učebny výtvarné sekce a samozřejmě celé město, ze kterého čerpaly náměty pro svou výtvarnou práci. A že nabídka je opravdu pestrá! Město samo je velice pozoruhodným fenoménem, který v sobě snoubí neuvěřitelné protiklady. Staré s novým, technické s romantikou. Na každém kroku vás překvapí něco nového, nečekaného a zajímavého. Koexistují zde vedle sebe dnes již historické tovární budovy z 19. století, některé opravené, jiné polorozpadlé, z úžasných červených cihel s naprosto moderními budovami ze skla, betonu. Prázdná místa, jako připomínka zaniklého na mapě města, se střídají s přeplněnými ulicemi a obchodními domy, mezi nimiž našinec je nadšen z Kaplického Selfridges, které za noci září nehmotnou éterickou modří.

Je příjemné procházet se podél kanálů, které tvořily nedílnou síť pro tovární budovy výrobců knoflíků, anebo jiného tovaru, známého pod markou tohoto průmyslového města. Dnes tyto staré továrny, charakteristické všemi odstíny cihlových fasád s velkými dělenými okny a různými konstrukčními prvky slouží jako restaurace, obchody, luxusní bydlení, či jako ateliéry výtvarníků. Některé budovy jsou prázdné, polorozpadlé, nabízející průhledy svých opuštěných vnitřností a čekají buď na zvelebení, nebo demolici. Jedním z nejnovějších komplexů je Milenium Point, urbanisticky řešený včetně velkých prostranství se zelení a parky. Dalo by se prochodit mnoho hodin těmito inspirativními kontrasty, zahrnujíce i kontrasty etnické a barevné. Nezbývá než těšit se, jak ovlivní a zapůsobí na naše studenty.

 

Stáže ve Finsku se zúčastnili Anežka Bartošíková, Václav Henych, Klára Lázničková a Evelína Ženíšková.

Během třítýdenní stáže od 31. 1. – 21. 2. 2014 se podíleli na přípravě operního představení pro letní operní festival v Savonlinně. Vytvářeli studii makety, seznámili se s parametry jeviště, požadavky na rekvizity, tvořili návrhy na propagační materiály, podíleli se na návrzích kulis, spolupracovali s profesionály, kteří připravují každoročně festival. Ve volném čase  navštívili krásný hrad , který je dominantou městečka, kreslili, fotili a vstřebávali atmosféru zimního Finska. Během stáže se také spřátelili s místními studenty, kteří pro ně připravovali program i o víkendech. Navštívili také Helsinki.

X