Tři lednové týdny strávili studenti z Birminghamu v naší škole. V rámci projektu Mobilita programu Leonardo da Vinci / Life Long Learning Programmes šestice Angličanů poznávala naší školu, zapojovala se do výuky na oborech Výstavní a prostorový design a Propagační grafika, navazovala nová přátelství a poznávala krásy Prahy.

Již brzy šest našich žáků vyrazí na pobyt právě do Birminghamu, kde budou moci na oplátku využít navázaných vztahů a nabývat nových zkušeností ve vzdělávacím systému Velké Británie.

X