Dne 21. listopadu 2013 jsme slavnostně otevřeli a předali k používání novou počítačovou pracovnu na oboru Propagační grafika. Poprvé na této škole jde o učebnu vybavenou stroji Apple, krom toho jde o první moderní designovou učebnu realizovanou v našich dílnách žáky oddělení Nábytkářství dle inspiračního návrhu Daniela Marka, absolventa naší Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové, obor Design interiéru.

Učebna je vybavena stroji Apple Mac mini se softwarem Adobe Creative Suite CS6 a grafickými monitory NEC.

 

Za pořízení software vděčíme sponzorskému příspěvku firmě SIGMA Olomouc, tímto velice děkujeme!

sigma-logo

 

Další finanční částky byly zabezpečeny spoluprací oboru Propagační grafika s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, Odborem školství Magistrátu hl. m. Prahy, Odborem školství Magistrátu MČ Prahy 3 a s Divadlem Ypsilon – atelier Y2.

loga-grafika

 

Dále děkujeme Honzovi Kříhovi za pomoc při realizaci objednávky a obětavou práci při instalaci strojů do učebny.

 

Slavnostní zahájení za přítomnosti mnoha pedagogů a žáků školy proběhlo v jablečném stylu…

X