Také ak. mal. Miluše Poupětová slavila svou výstavou 25/50 své životní jubileum. Výstavu zahájil ak. soch. Milan Martiník, o díle promluvila PhDr. Lucie Holá.

fotografie: Jaromír Vosecký

X