Již podruhé se naše škola účastnila akce, pořádané Městskou částí Prahy 3, která se konala v sobotu 18. 5. 2013 na Vrchu sv. Kříže, tzv. Parukářce.

Byl to II. ročník folklórní slavnosti „Olšanské máje“, kde participovaly hudební skupiny a divadelní soubory.

Naše škola měla k dispozici 3 stánky a zajišťovala veškerou výzdobu celé akce. Pod vedením prof. Liběny Havlíkové studenti z oboru Design nábytku vytvořili „designové květy“ a nazdobili jak mladé břízky, tak ústřední májku. Ve stáncích naši studenti předváděli ukázky klasických řemesel a svoje výrobky. Obor Tvorba pro děti poskytoval dětem možnost zahrát si s tradičními dřevěnými kostkami a skládačkami. Oddělení Řezba a produktový design lákal kolemjdoucí ukázkou řezeb do dřeva. Malba předváděla malbu na skle a zaujala zejména svou interakcí s malými dětmi, sice pomalováváním „ přímo na kůži“ barvičkami na obličej. Nenasytné děti chodily opakovaně s přáním namalovat kytičku, motýlka, zajíčka, včelku apod. Některé stály spořádaně frontu a čekaly na svůj obrázek, jiné tvořivé děti se ujaly pastelek a pomalovávaly se o závod. Počasí se neobyčejně vydařilo a slunce zářilo na barevných tvářích dětí.

Opět jsme se přesvědčili, že tvořivost a hravost je jednou ze základních potřeb nejen dětí a navíc, že muzika, divadlo a malování si spolu rozumí a patří k sobě!

 

X