Jako každým rokem, také letos v rámci mezinárodního výměnného programu Leonardo mezi školami Evropské unie, se naši studenti mohou obohatit o zkušenosti v Anglii, Polsku a Finsku.

Do finské Savonlinny, do říše sněhu, ledu a stromů odletěli 1. 2. 2012 čtyři studenti z různých oborů. Kateřina Rydlová z oboru Užitá malba, Dominika Cyprová z oboru Propagační grafika a Eva Karaivanova a Štěpán Strnad z oboru Design nábytku a interiéru. Navrátí se zpět 22. 2. 2012 spolu s finskými studenty ze savonlinnské SAMIedu, konkrétně z uměleckého odvětví Artemia, které se zaměřuje především na dekorace pro scénický design.

Ve skvěle vybavené škole s bohatým dílenským zázemím se studenti budou podílet na předem připraveném programu. Budou participovat na přípravě světoznámého letního operního festivalu, který se koná každým rokem v letních měsících v malebných prostorách nádvoří hradu Olavinlinna v Savonlinně.

Studenti se ihned po příletu seznámili se školou, s konkrétními prostorami hradu a jeho historií a s celkovu koncepcí představení opery Kouzelná flétna. Své působení začali pod vedením Anne Peltonen vytvářením kulis v měřítku pro modýlek dané scény. V průběhu práce budou mít prostor i na vyhotovení masek a nejrůznějších rekvizit z neomezené nabídky vybavení dílen pro zpracování kovu, dřeva a textilních a plastických materiálů.

Skvělé přijetí ze strany finských kolegů umocňuje též bohatý program pro využití volného času a sportovní vyžití ve vyhlášené přírodní rezervaci Punkaharju a taktéž kulturní vzdělávání při návštěvě muzeí a galerií v Helsinkách.

 

Studentům přejeme co nejintenzívnější pobyt a vzdělávání a obohacení též jazykovými a mezikulturními zkušenostmi v rámci stáže.

Za pedagogický doprovod Miluše Poupětová, ak.mal.

 

 

 

 

X