Alžběta Skálová, absolventka oboru propagační grafiky na SUPŠ (rok 2002), již v průběhu studií na naší škole projevovala zřejmé nadšení pro obor a nadání. Není proto překvapivé, že úspěšně pokračovala na pražské VŠUP a dále se věnuje malování a ilustraci na vysoké úrovni.

Hezký rozhovor s Alžbětou Skálovou vyšel v magazínu Pátek Lidových novin, č. 8 z 22. února 2013.

X