V soutěži „FIGURA 2012“, pořádané Střední školou sv. Anežky české v Českém Krumlově, se umístili studenti čtvrtého ročníku oddělení Užité malby

  • v kategorii Portrét na 1. místě: Antonín Sondej,
  • v kategorii Malba figury na 2. místě: Štěpánka Tomanová
    a na 3. místě opět Antonín Sondej.

Blahopřejeme a doufáme, že podpoříme zájem o studium figurální kresby mezi studenty!

Miluše Poupětová, vedoucí oboru.

X