Na základě nabídky Městského úřadu Kladno všem středním školám v ČR se naše škola zúčastnila akce Absolvent roku 2012. Z letošních maturit 2012 byly vybrány tři práce z odd. Propagační grafika, po dvou pracech z odd. Výstavnictví a prostorový design, odd. Tvorba nábytku a interiéru a odd. Design nábytku a interiéru. Jednu maturitní práci vybralo odd. Uměleckého řezbářství a nejvíce prací, tj.osm, odd. Užitá malba.

Práce byly vystaveny po dobu prázdnin v galerii zámku na Kladně.

Při zahájení výstavy byly všechny práce zúčastněných škol hodnoceny nezávislou výtvarnou komisí a naše škola získala celkem pět ocenění a umístění:

  • 2. cena – odd. Propagační grafiky za autorskou knihu PORTFOLIO od Elišky Kudrnovské,
    (práce byla oceněna i krásným 20. místem v národní soutěži Studentský design)
  • 3. cena – odd. Výstavnictví a prostorový design za návrh a model VELRYBA od Kláry Vetterové,
  • Čestná uznání získaly autorské knihy Alexandry Horké a  z odd. Propagační grafiky a návrh s prototypem společenského stolku od Cyrila Dunděry z odd. Designu nábytku.
X