Projekt Mexiko se odehrál v tzv. Projektových dnech, konkrétně 30. 4. 2012 na oddělení Užité malby. Jména a práce všech aktérů dokumentovala Kateřina Vazačová a jedním z autorek projektu, která přišla do školy uvést výtvarné zadání malby byla Alena Fousková. Studenti 1. až 3. ročníků pracovali nejdříve pod dohledem Anny Krčálové na svých volných malbách s účelem sdělit něco o sobě Mexiku. Téma druhé malby, která má přesné rozměry 13x20 cm a malovala se do mokrého papíru akvarelovými barvami, bylo „Můj každodenní život“.

Za odvezené malby by se studenti měli dočkat „odpovědi“ od mexických lidí a měl by se jim vrátit stejný počet maleb, které v rámci daného témaru namalovali.

Celý projekt je dokumentován a až bude ukončen, měl by vzniknout krátký dokument o jeho průběhu.

V rámci Mexického dne byly také na oddělení malby vystaveny obrazy indiánského malíře – šamana ( studenta mexické výtvarné školy, který se zabývá tradiční malbou) Tecciztemoca.

X