Zveme Vás na vernisáž a výstavu Tomáše Speváka:

Mga. Tomáš Spevák, který v Galerii VOŠUP a SUPŠ vystavoval již během svých studií na naší škole na společné výstavě v roce 2004, absolvoval na oboru Malba v roce 2005. V roce 2011 ukončil studia na Fakultě Výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru malířství u akad. mal. Tomáše Lahody.

Výstava Tomáše Speváka potrvá do 24. 4. 2012 a je k vidění od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 na adrese Žižkovo náměstí 1, Praha 3 – Žižkov.

aktualizováno 25. 4. 2012:

To, že naše škola spojuje absolventy, výtvarníky napříč generacemi, opětovně potvrdila výstava bývalého studenta Užité malby Tomáše Speváka, posléze absolventa brněnské FaVU v Galerii SUPŠ. Na vernisáži mu potřásl pravicí a pogratuloval malíř Tomáš Císařovský, taktéž náš absolvent z let 80tých. Výstava Tomáše Speváka se setkala i s nadšeným ohlasem studentů současných, neb jeho velké plátno nadživotního portrétu nazvaného „ J. M. Basquiat 2“ , malovaný technikou airbrushe, upoutává pozornost už přes celou chodbu, vedoucí ke školní galerii. Taktéž obrazy surovějšího charakteru, představující jeho tvorbu z roku 2009, s tematikou masa a masen, svým expresívním rukopisem přitahují pozornost studentů. Výstava proběhla od 18. 3. do 24. 4. a dokladuje kvalitní startovací pozice našich studentů.

X