V rámci studijního programu Leonardo da Vinci naši školu navštívilo 7 studentů z Birminghamu. Strávili zde tři týdny, od 9. 1. do 27. 1. 2012. Pracovali na oborech grafický design a výstavnictví. Stáž byla zakončena prezentací jejich prací v knihovně školy, kde jim – za účasti vedení školy – byly předány certifikáty o absolvování stáže.

X