Rozhovor redaktora ČRO 3 Vltava Karla Oujezdského s panem ředitelem Pavlem Kováříkem k 90. výročí pražské SUPŠ.

Článek i záznam rozhovoru najdete na stránkách Českého rozhlasu.

X