Úspěšnost našich žáků při maturitních zkouškách 2010/11 dosáhla 97,5 %.

X